zero tolerancji dla nadużyć

fraudit

Zmienne trendy gospodarcze oraz dynamiczne warunki rynkowe prowadzenia działalności gospodarczej sprawiły, iż skuteczne zarządzanie ryzykiem stało się tak samo ważne jak realizacja podstawowych procesów biznesowych organizacji. Przyczynia się także do tego fakt, że oprócz ryzyk zawsze obecnych, w stopniu niewielkim lub żadnym zależnych od firmy, coraz liczniej pojawiają się problemy całkiem nowe oraz zmodyfikowane odmiany już znanych zagrożeń.

Ich cechą charakterystyczną jest to, że w przeciwieństwie do podręcznikowej definicji ryzyka, które w zależności od okoliczności może powodować tak zyski, jak i straty firmy, te nowe zagrożenia niosą ze sobą w praktyce jedynie negatywne skutki, i to nie tylko w wymiarze finansowym, ale także wizerunkowym, prawno-karnym, czy efektywnościowym. Zagrożenia te wpisują się w niezwykle szeroką grupę zdarzeń z kategorii ryzyk nadużyć oraz braku zgodności.

Ryzyka te wymagają nowoczesnego, proaktywnego podejścia do zarządzania, a skuteczna realizacja tego zadania nie jest możliwa bez specjalistycznych kompetencji i doświadczenia. Nie zawsze umiejętności te są obecne w firmie, nie zawsze też istnieje potrzeba, aby tego rodzaju funkcja była zaimplementowana w pełnym zakresie. Wymogi firmy w zakresie ryzyka nadużyć i braku zgodności są wypadkową jej rodzaju biznesu, sposobu organizacji, kształtu procesów operacyjnych, apetytu na ryzyko i innych czynników.

W tym groźnym i jednocześnie delikatnym obszarze warto pokusić się o uzyskanie niezależnej obiektywnej opinii eksperckiej w odniesieniu do ryzyka nadużyć i braku zgodności, na jakie eksponowana jest firma. Dodatkowo, w przypadku zmaterializowania się tego rodzaju zagrożenia, skorzystanie z doświadczenia i wiedzy konsultanta znacznie redukuje ryzyko kolejnych nieprawidłowości związanych z oceną sytuacji oraz jej rozwiązaniem.

Dla celów dostarczania zewnętrznego obiektywnego i kompetentnego wsparcia w tym zakresie powołany został do życia fraudit. Jesteśmy specjalistyczną praktyką doradczą oferującą szeroką gamę usług z zakresu kompleksowego zarządzania ryzykiem nadużyć oraz braku zgodności. Dla uzyskania najwyższej skuteczności łączymy działalność doradczą i operacyjną, aby zapewnić naszym Klientom maksymalny komfort zarządzania tym specyficznym obszarem.

Bazujemy na własnym wieloletnim doświadczeniu w branży, współpracy z zewnętrznymi ekspertami oraz ciągle poszerzanej fachowej wiedzy. Stronimy od sztampowych rozwiązań out-of-the-box – każdy realizowany przez fraudit projekt jest indywidualny i niepowtarzalny, a jego celem jest wypracowanie rozwiązania dopasowanego do specyfiki biznesu Klienta pod kątem jego natury, skali działania, kształtu procesów operacyjnych, bilansu kosztów i korzyści oraz apetytu na ryzyko.